Elke locatie heeft z'n eigen ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders die, gevraagd of ongevraagd, adviseert over het te voeren beleid binnen de opvang. De ouderraad participeert mee over onder andere: het pedagogisch beleid, vakantieactiviteiten, internet gebruik, tarieven, personeelsbeleid etc. U kunt per locatie zien welke ouders er in de ouderraad zitten.

De ouderraad heeft ook een eigen e-mailadres: ouderraad@tussenthuis.nl

Oudercommissie Elden

De ouderraad bestaat uit een team van enthousiaste ouders. Wij zijn een vertegenwoordiging van basisschool De Troubadour en St. Jozefschool, die de belangen behartigd van alle ouders waarvan kinderen gebruik maken van de organisatie BSO Tussen Thuis.

Iedere 2 maanden hebben wij een overleg met Janet Viejou over de ontwikkelingen bij BSO Tussen Thuis en kunnen hierbij zelf ook actuele onderwerpen in dit overleg aandragen. We spreken in 2017/2018 over o.a. activiteiten in de vakantieweken, studiedagen, jaarfeest, ouderavond etc.

Leden van de ouderraad:

Lid: Lotte Topper
Lid: Elske Veldhuisen
Lid: Ilona Mertens
Lid: Erica Raab (namens het personeel)

Email ouderraad

Jaarverslag oudercommissie 2014-2015

Oudercommissie Rijkerswoerd

De ouderraad bestaat uit een team van enthousiaste ouders. Wij zijn een vertegenwoordiging van Het Klinket en de Pieter de Jong school, die de belangen behartigd van alle ouders waarvan de kinderen gebruik maken van de organisatie BSO Tussen Thuis en/of KDV Peuter Thuis.

Iedere 2 maanden hebben we een overleg met Janet Viejou over de ontwikkelingen bij BSO Tussen Thuis & KDV Peuter Thuis en kunnen hierbij zelf ook actuele onderwerpen in dit overleg aandragen. We spreken in 2017/2018 over de ontwikkelingen van Kindcentrum De Kempenaer, overblijven, activiteiten in de vakantieweken, jaarfeest, ouderavond etc.

Leden van de ouderraad:

Lid: Sabine Broens
Lid: Mike Wisse
Lid: Ron Rous
Lid: Britt Simons (namens het personeel)


Wij horen graag van jullie!

Wij zijn er voor jullie. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties in algemene zin, vraag het ons op het schoolplein of op de BSO/KDV bij het wegbrengen of halen van de kinderen. 

Reglement oudercommisie